Forums Test Mobile - Powered by vBulletin

Conversation entre Djhibee et aventador

1 Messages visiteurs

  1. http://dongtam.info/ http://dongtam.info/category-48-clip...t-successful-/ http://dongtam.info/category-55-ky-nang/ http://dongtam.info/category-36-cau-chuyen-bai-hoc/ http://dongtam.info/category-52-kien-thuc-quan-diem/ thanh lap cong ty đứng dậy, nhn năm gian phng kn bị mở ra, hắn tại đy bất gic đ qua nửa thng, kho bu trống rỗng ny ở trong mắt hắn l bu vật to lớn. Mắt qut qua, hắn nhn Tn Sơn bị đng trn vch đ, mắt chợt le. By giờ hắn cn giữ trạng thi đng ph văn, người như ho tn tịch diệt.
    Đi mắt hắn khng c cht nh sng, nhưng Tn Sơn thấy th tinh thần rung động, g khng biết đ l nh mắt thế no, kh m dng ngn ngữ miu tả, chỉ c cảm gic biểu đạt được, đ l nhn thấy ci xc, khi nh mắt mnh nhn ci xc th n mở mắt ra nhn mnh.
    nh mắt người chết!
    Khng c tinh thần, khng c nh
Visualiser les messages visiteur de 1 1 sur 1